TEKENTAAL LEZEN voor je beroepspraktijk. – Wordt in 2022 alleen als digitale studieroute aangeboden. Nader informatie volgt binnenkort.

Deze (nascholing) studie is speciaal ontwikkeld door Lisa Borstlap, voor Coaches en Therapeuten, die met behulp van teken‐ en schilderwerk, de cliënt een diepere ervaring willen bieden rond zijn doel of hulpvraag. Hiermee kun je een betere diagnose stellen en je behandelplan aanvullen. Tekentaal geeft informatie die zowel bewust als onbewust is. Als je cliënt zijn doel of hulpvraag tekent, kun je aan het getekende beeld zien wat hij nodig heeft. In de tekening laat je die veranderingen toevoegen en dit vernieuwde beeld wordt intern opgeslagen. Hierdoor worden de inzichten verankerd, versterk je het immuunsysteem en het zelfhelend vermogen en verandert de bloeddruk. – Door deze interventies stimuleer je het creatieve brein. Een doel tekenen werkt anders dan brainstormen of praten daarover. Het geeft direct inzicht in wat je al in huis hebt en wat je nog mag ontwikkelen. Deze kracht‐zwakte analyse vraagt veel oefening en vertaalslagen.

Zie het studieprogramma:    Studiejaar – Tekentaal lezen

Het studiejaar van 15 lesdagen vindt plaats in de Tekenschool voor Creatieve Communicatie te Zutphen. Tekentaal lezen is de kunst van holistische vragen stellen en deze koppelen aan de emoties, lijf en leven van de cliënt. Werkmateriaal kiezen en praktische oefeningen vormen de basis van de lessen.   Elke les lees je tekeningen, ook van elkaar.  Daarbij worden psychologische, filosofische wetten zichtbaar.    Het is een modern en boeiend vak!

15 studiedagen –  in drie blokken –  van 10-17 uur  –  2 studiedagen per maand
1ste BLOK:  

Les 1.    Wat zijn zinvolle werkvormen: wat laat je tekenen, waarom, voor welke leeftijd en klacht? Eerste indruk van de tekening delen: hardop zeggen wat je ziet en hierover open en specifieke vragen stellen. Breng alvast tekeningen mee om op te oefenen. Non-verbaal communiceren op papier, wie is leider en wie volgt er? Je tekent samen op één vel papier, zonder te praten. In de nabespreking wordt de manier van communiceren heel duidelijk.

Les 2.   De klacht omzetten in een positieve hulpvraag.  Het doel direct laten tekenen en hiermee goed counselen en de Tekentaal in het lichaam laten ervaren.  Vier holistische vragen toepassen.

Les 3.   Hoe breng je de cliënt naar zijn innerlijke beelden?   Het belang van inductie en de verschillende vormen daarin. Handvatten en brillen om de vele aspecten in de tekening te lezen, om tenslotte een kracht/zwakte analyse te maken, met als doel dat de cliënt meer inzicht krijgt in zijn proces en het behandelplan effectiever wordt.

Les 4.   Ontwikkelingsfasen in de Tekentaal ervaren en herkennen; tekorten en achterstand leren aanvullen. Signaleren van trauma. Collega’s inschakelen en de tekening voorleggen, waar je niet uit komt.

Les 5.   Van teveel cognitie naar voelen en ervaren:  dat zijn brainstormsessies.  Tekentaal koppelen aan lichaamswerk en zintuig vragen stellen. Hiermee kun je dan een rollenspel doen.

Les 6.    Energetisch tekenen om emoties te ventileren. Hoe kun je het zelfhelend vermogen aanspreken via de tekening.  Werken met beeldpolariteiten; het monster en de meester, heks en prinses, superheld en underdog.  Materiaal:  bijenwasblokjes en grafietpotloden; zwart en in kleur. Hoe werkt het slimme onbewuste mee aan herstel en hoe herken je het immuunsysteem in de Tekentaal.

2de BLOK: 

Les 7.   Het verhaal in de tekening en de identificatiewens van de cliënt honoreren;  want alles in de tekening zegt iets over de tekenaar. Voice dialoog technieken geven hier gehoor aan.

Les 8.   Symboliek en metaforen uit de tekening halen en daarmee lichaamswerk doen, voice dialogue en rollenspel.

Les 9.   Het zelfhelend vermogen leren vertalen  naar het       bewustzijnsniveau van de cliënt. De 3 lagen van  bewustzijn in het ei van Assagioli tekenen.  Het Psychosynthese werkmodel kunnen uitleggen aan de cliënt, omdat hij zich verwondert waar al die beelden vandaan komen.

Les 10.  Het belang van voelend met de handen schilderen en het lezen van deze kleur, vorm- en energietaal.  We gebruiken hierbij verschillende verfsoorten en laten op doek schilderen.

3de BLOK: 

Les 11.   Hersensynchronisatie.  Tussen handen en voeten, voor, achter, links, rechts en de diagonalen.  Werkvormen om de wil van de cliënt uit te dagen en te versterken.  Stemwerk oefeningen. Ritmisch – dynamisch en muzikaal tekenen als dagelijkse discipline.

Les 12.  Hoofd- hart en buikintelligentie aanspreken en een poster van je positieve zelfbeeld maken, met al deze inzichten. De winst van  het counselen zie je in het veranderde mensbeeld.

Les 13.   Het lezen van kleur als emotietaal en wat je daarin mist.  Het lezen van energie en wat je daarin tekort komt.  Het lezen van interactie en de vertaalslagen naar je sociale vaardigheden en hoe je die kunt verrijken en dat alles via de Tekentaal.

Les 14.  Het lezen en bevragen van tijd en ruimte. De patronen uit het verleden en de wensen voor de toekomst, worden door het  Nu en Hier gefilterd. Alle beproevingen en uitdagingen uit de beeldtaal leer je koppelen aan de beschikbare hulp uit het getekende beeld.

Les 15.   Samenvatting en jaarafsluiting.             Iedereen krijgt beurten om een presentatie  te geven over het lezen van tekeningen. Het tekenverhaal kunnen vertellen, een kracht-zwakte analyse maken, symboliek en metaforen kunnen koppelen aan het leven van de cliënt.     –    Jaarafsluiting met een certificaat van competenties.

TEKENTAAL LEZEN VOOR JE BEROEPSPRAKTIJK –  Studiejaar van 15 lessen  

Zie nadere informatie:     Studiejaar – Tekentaal lezen

zie de data van de groepen:  TEKENTAAL LEZEN lesdagoverzicht

15 studiedagen van 10 – 17 uur   ( 2 x per maand )           Kosten:    € 1500,-           (evt. in 3 termijnen van € 500,- te betalen)

Inclusief veel digitaal studiemateriaal per lesthema,  en werkmateriaal tijdens de lessen.

Koffie, thee, lekkers en fruit, zijn de hele dag beschikbaar.  Zelf brood meenemen.

Als je in blokken over meerdere jaren wilt studeren zijn de kosten als volgt:

Blok 1:  Een basisblok van 6 lesdagen € 720,-

Blok 2:  Een verdiepingsblok van 4 lesdagen € 480,-

Blok 3: Een specialisatieblok van 5 lesdagen  € 600,-

Tekentherapeuten en Coach Beeldend die bij ons afgestudeerd zijn  kunnen ook een enkele lesdag  volgen a €100,-  Hiervoor krijg je nascholing certificaten.